Yme Kuiper benoemd tot bijzonder hoogleraar Historische buitenplaatsen en landgoederen

Prof. dr. Yme Kuiper is met ingang van 1 september 2012 aan de Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen benoemd tot bijzonder hoogleraar Historische buitenplaatsen en landgoederen. Deze nieuwe leerstoel is ingesteld door de Stichting Van der Wyck-de Kempenaer. De leerstoel kent een sterk interdisciplinair karakter: zowel de geschiedenis van de bewoners van de buitenplaatsen, als ook de architectuur en interieurs van de huizen en het landschap van de bijbehorende tuinen, parken en landgoederen krijgen aandacht.

Met de instelling van deze nieuwe leerstoel in het Jaar van de Buitenplaats 2012 beschikt de RUG als enige universiteit in Nederland over een academische onderzoeks- en onderwijsgroep op het terrein van buitenplaatsen en landgoederen. Organisatorisch wordt de nieuwe hoogleraar ondergebracht in het Kenniscentrum Landschap van de Afdeling Kunst- en Architectuurgeschiedenis van de RUG, waarbij ook nadrukkelijk de samenwerking met de architectuurgeschiedenis en kunstgeschiedenis wordt nagestreefd. Ter ondersteuning van de nieuwe hoogleraar zal, eveneens met substantiële steun van de Stichting Van der Wyck-de Kempenaer, met ingang van 1 september a.s. tevens een universitair docent Historische buitenplaatsen en landgoederen (0,2 fte) worden aangesteld.

Prof. dr. Y.B. Kuiper (1949) combineert zijn nieuwe functie met zijn huidige functie van bijzonder hoogleraar Historische Antropologie en Antropologie van de Religie (namens Groninger Universiteitsfonds) aan de Faculteit der Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen. In zijn wetenschappelijke loopbaan heeft hij een zeer ruime onderzoeks- en onderwijservaring opgedaan op het terrein van de interdisciplinaire geschiedschrijving van de Nederlandse en Europese aristocratie. Daarnaast beschikt hij over een groot aantal nationale en internationale contacten in de wereld van zowel historisch-antropologisch onderzoek als erfgoedbeleid en heeft hij een indrukwekkende reeks publicaties geschreven op het terrein van de nieuwe leerstoel.