Webeditie brieven Van Gogh gelanceerd

Op 8 oktober is in het Van Gogh Museum in Amsterdam de editie met de brieven van Vincent van Gogh feestelijk gelanceerd in aanwezigheid van Koningin Beatrix. De editie heeft twee verschijningsvormen, die elkaar aanvullen: een zesdelige boekenserie en een website. De Nederlandse versie van de boekserie wordt uitgegeven door Amsterdam University Press.
De Engelstalige webeditie www.vangoghletters.org bevat alle 902 brieven van en aan Vincent van Gogh en vormt de bekroning van 15 jaar onderzoek dat door het Van Gogh Museum en het Huygens Instituut werd uitgevoerd. De webeditie bevat Van Goghs correspondentie in de oorspronkelijke talen (Nederlands en Frans), met nieuwe Engelse vertalingen en afbeeldingen van alle manuscripten. De brieven zijn voorzien van uitvoerige toelichtingen en illustraties van de genoemde kunstwerken. De webeditie biedt bovendien uitgebreide zoekmogelijkheden en is vrij toegankelijk.