Verslag: Symposium The Artwork Exposed. Politics and the Arts 1850-1914

Statuomanie, opportunisme en idealen: Politieke dimensies van kunst in de negentiende eeuw. Arnold Witte (Universiteit van Amsterdam) schreef een verslag van het tweedaagse Symposium the Artwork Exposed. Politics and the Arts, 1850-1914, 17 en 18 April 2014, Amsterdam.