Theo Thomassen benoemd tot hoogleraar

Dr. Th.H.P.M. Thomassen (1950) is per 1 februari 2010 benoemd tot hoogleraar Archiefwetenschap aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA).
Theo Thomassen gaat zich bezighouden met onderwijs en onderzoek op het gebied van de archiefwetenschap. Dit vakgebied heeft zich in het laatste decennium breed ontwikkeld. De aandacht gaat tegenwoordig uit naar de vorming, het beheer, de selectie en het gebruik van archief van vroeger, van nu en van de toekomst, aan archief dat nog deel uitmaakt van de lopende administratie en archief dat als cultureel erfgoed wordt aangemerkt. Het gaat daarbij niet alleen om het archief zelf, maar ook om de personen en organisatie die het vormen en andere maatschappelijke factoren die de inhoud, de betekenis en de waarde van archieven bepalen. Thomassen zal als docent in de eerste plaats betrokken zijn bij de opleiding Culturele informatiewetenschap en bij de duale master Archiefwetenschap. Hij zal een belangrijke rol spelen in de inhoudelijke en organisatorische afstemming en samenwerking tussen de archivarissenopleidingen van de Universiteit van Amsterdam (archivistiek A) en de Hogeschool van Amsterdam (archivistiek B) en in de afstemming van de archivarissenopleiding op de opleidingsbehoeften van het beroepenveld.