23 januari 2015: Studiemiddag ‘Publiek en privaat’

Inkomenssteun in Nederland van de vroegmoderne tijd tot nu

Wie zorgt voor mensen die niet in hun eigen onderhoud kunnen voorzien? Zijn dat overheden, particuliere organisaties, of mensen in de directe omgeving? Die vraag is door de geschiedenis heen actueel gebleven en steeds op verschillende manieren beantwoord, ook nu. Terwijl Nederland zoekt naar oplossingen voor de toekomst, onderzoeken jonge historici hoe en waarom deze taken steeds opnieuw werden verdeeld. Op 23 januari 2015 organiseert het KNHG samen met jonge historici de studiemiddag Publiek en privaat, waar zij hun inzichten delen en bespreken met elkaar en andere experts op dit terrein. Aan de orde komen armenzorg in de vroegmoderne tijd, studiefinanciering sinds de achttiende eeuw, en pensioenen en georganiseerd overleg sinds de Tweede Wereldoorlog. Op welke manier en waarom verschoven telkens weer de verantwoordelijkheden tussen privaat en publiek, en tussen lokaal en nationaal? En wat betekent dat voor onze onderzoeksagenda?

flyer_Studiemiddag_480px
Lees verder