Scriptieprijs Fryske Akademy voor Arjen Dijkstra

De tweejaarlijkse scriptieprijs van de Fryske Akademy is gewonnen door Arjen Dijkstra uit Glimmen voor zijn scriptie Het vinden van Oost en West in het Friesland van de zeventiende eeuw. De polemiek tussen Lieuwe Willemsz Graaf (1652-1704) en Bernhardus Fullenius Jr. (1640-1707). Aan de prijs is een geldbedrag van duizend euro verbonden. Dijkstra is in 2007 afgestudeerd aan de opleiding geschiedenis van de Rijksuniversiteit Groningen.
Dijkstra zijn scriptie behandelt in hoeverre de maatschappelijke en culturele achtergronden van zowel de Harlinger schipper Lieuwe Willemsz, als de Franeker hoogleraar Bernhardus Fullenius de polemiek sturen. Met de beschrijving van de discussie over lengtevinding krijgt de lezer ook nog een beeld van de gang van zaken in de wetenschappelijke wereld in het Fryslân van die tijd.
De scriptieprijs van de Fryske Akademy is ingesteld in 1988 bij de gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het instituut. Doel is om om studenten die hun afstudeeronderzoek op Fryslân richten te ondersteunen.