Scriptieprijs 18e Eeuw

De Scriptieprijs 18e Eeuw wordt jaarlijks uitgeloofd aan de schrijver of schrijfster van een masterscriptie over een aspect van de geschiedenis, literatuur, filosofie of beeldende kunst van de ‘lange’ achttiende eeuw (1670-1830). De scriptie dient in 2011 te zijn goedgekeurd, van excellente kwaliteit te zijn en zich door originaliteit of een interdisciplinaire benadering te onderscheiden.

De prijs bestaat, naar goed achttiende-eeuws gebruik, uit een genootschappelijk eerbetoon aan de winnaar, te weten:

  • De gelegenheid om ten overstaan van de leden van de Werkgroep 18e Eeuw de betekenis van de scriptie uiteen te zetten.
  • Publicatie van de scriptie in artikelvorm in het tijdschrift De Achttiende Eeuw.
  • Een geldbedrag van € 250,00.

Het materiaal uit de scriptie mag niet al elders gepubliceerd of aan andere tijdschriften aangeboden zijn. Publicatie in De Achttiende Eeuw vindt alleen plaats op voorwaarde dat het artikel door de redactie is goedgekeurd.

De inzendtermijn voor de Scriptieprijs 18e Eeuw sluit op 31 maart 2012. De inzendingen worden gejureerd door een gezamenlijke commissie bestaande uit vertegenwoordigers van de vereniging, het bestuur van de Werkgroep 18e Eeuw en de redactie van De Achttiende Eeuw.

De scriptie dient in drievoud (hard-copy) te worden toegestuurd aan:
dr. C. F. Baar-de Weerd
2e Secretaris van de Werkgroep Achttiende Eeuw
Zoddeland 26
1394 KR Nederhorst den Berg

Van de auteur wordt een beknopt curriculum vitae verwacht, aangevuld met enkele gegevens over de scriptie, zoals de periode van verslaglegging, naam van de begeleider(s) en de onderwijsinstelling.