Otto von der Gablentz Studieprijs 2009 voor Luuk van Middelaar

De Otto von der Gablentz Studieprijs is toegekend aan Luuk van Middelaar.
Luuk van Middelaar heeft met zijn dissertatie De Passage naar Europa. Geschiedenis van een begin een even boeiende en intrigerende interpretatie van het Europese integratieproces voorgelegd. J.L Heldring noemde het boek in zijn column “het belangrijkste boek dat sinds lang door een Nederlander over Europa is geschreven”. Het is een soevereine studie die zich weinig aantrekt van disciplinaire scheidslijnen of theoretische kaders en mede daardoor een groot publiek aanspreekt.
De Otto von der Gablentz Studieprijs is dit jaar voor de eerste keer uitgereikt. De prijs wordt om de twee jaar toegekend aan jonge wetenschappelijke onderzoekers die een uitzonderlijke studie hebben geschreven op het gebied van de geestes- of maatschappijwetenschappen en Europa of de Nederlands-Duitse betrekkingen tot onderwerp heeft. De prijs bestaat uit een oorkonde en is gedoteerd met € 5.000.