Oproep voor nominaties: Boerhaave Biografie Prijs voor wetenschappelijke biografie

De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen en Museum Boerhaave lanceren de Boerhaave Biografie Prijs. Deze driejaarlijkse prijs, die voor het eerst in 2012 zal worden uitgereikt, bekroont de auteur van een biografie of van de uitgave van de correspondentie van een wetenschapper. Met het instellen van deze prijs, welke bestaat uit een gouden medaille met de beeltenis van de beroemde geleerde Herman Boerhaave (1668-1738), sluiten Maatschappij en museum aan bij het toegenomen belang in de recente wetenschapsgeschiedenis van het genre ‘biografie’, in het bijzonder die van een wetenschapper. In deze trend past ook het uitgeven van wetenschappelijke briefwisselingen.

Met het instellen van de Boerhaave Biografie Prijs herstelt de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen een oude traditie. Ook in 1869 nam dit oudste ‘Geleerde Genootschap’ van Nederland het initiatief tot het uitreiken van een Boerhaave-medaille, die om de vier jaar werd uitgereikt aan een wetenschapper op het gebied van natuurhistorie. Na vijf bekroningen, onder meer van de Utrechtse fysioloog en oogarts F.C. Donders, is deze prijs in 1889 opgeheven. Maar het originele stempel van toen, 75 mm in diameter en een ontwerp van J. Elion op basis van een Boerhaave-portret van Cornelis Troost, bestaat nog. De Koninklijke Nederlandse Munt zal dit kwetsbare stempel reviseren en een serie nieuwe Boerhaave-medailles slaan. De nieuwe achterzijde draagt het beeldmerk van het museum.

De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen is opgericht in 1752 met als doel het in de ruimste zin ‘bevorderen van de wetenschap’, onder andere via het uitreiken van prijzen en stipendia. Ook wil de Maatschappij bruggen slaan tussen wetenschap en samenleving. Museum Boerhaave, dat komende juni zijn 80ste verjaardag viert, is het Nationale Museum voor de Geschiedenis van de Natuurwetenschappen en van de Geneeskunde. Het museum, gevestigd in de Leidse binnenstad, toont vijf eeuwen innovatie en kennisvermeerdering in wetenschap en techniek, toegespitst op Nederland.

De Boerhaave Biografie Prijs zal voor het eerst in het najaar van 2012 worden uitgereikt. Locatie: het Hodshon Huis aan het Spaarne in Haarlem, waar de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen is gevestigd. In april 2012 zal een jury uit de nominaties (sluitingsdatum 1 februari) een shortlist samenstellen.

Het wordt zeer op prijs gesteld indien u een of meerdere nominaties inzendt voor deze Prijs. U kunt uw nominatie(s), tot uiterlijk 1 februari 2012, richten aan de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, Postbus 9698, 2003 LR te Haarlem, of per e-mail aan hollmij@wxs.nl.