NWO subsidie voor BMGN – LCHR

Deze week heeft NWO de projectaanvraag BMGN – The Low Countries Historical Review in transitie naar Open Access uit het Stimuleringsfonds Open Access-publicaties – Journals in the Humanities goedgekeurd.

De aanvraag is gedaan door Karel Davids (VU, tevens voorzitter van de redactie), Lex Heerma van Voss (IISG en UU, tevens voorzitter van het KNHG, de uitgever van het tijdschrift) en Leonie de Goei (Huygens ING, editor van het tijdschrift en directeur van het KNHG).

BMGN – The Low Countries Historical Review wil verder digitaliseren en internationaliseren om de wetenschappelijke A-status van het blad te behouden en te verhogen. Omdat de wetenschap gediend is met een zo groot mogelijke verspreiding van resultaten van onderzoek en een optimale toegankelijkheid voor onderzoekers is een transitie naar volledige Open Access van het tijdschrift ingezet. Een groot deel van de recensies wordt vanaf 2008 in Open Access gepubliceerd, de totale inhoud volgt vanaf 1 januari 2012.

Het onderzoeksterrein omvat de geschiedenis der Nederlanden, een terrein dat ook in het buitenland een grote groep historisch onderzoekers trekt. Het aantal proefschriften van Nederlandse onderzoekers dat in het Engels verschijnt neemt daarnaast toe, waardoor het onderzoeksterrein steeds beter voor niet-Nederlands sprekende onderzoekers toegankelijk wordt. Het aandeel van Engelstalige publicaties (artikelen en reviews) in de BMGN – The Low Countries Historical Review is gestegen van 1 in 2007 naar 18 in 2010.