Nieuwe toekomststrategie voor het KNHG

Het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap is in het najaar van 2015 gestart met een strategietraject dat zal resulteren in een plan voor een succesvolle ledencampagne. We willen een aantrekkelijke vereniging zijn en blijven voor historici. Hiervoor is het nodig dat de vereniging groeit, vernieuwt en vooral verjongt.

De medewerkers van het KNHG hebben in november een vooronderzoek gedaan onder huidige en vooral potentiële leden: ‘Luisteren naar historici’. We wilden polsen wat historici van het KNHG als beroepsorganisatie van én voor historici vinden en wat ze ervan verwachten. Door de mening en wensen van (potentiële) leden te achterhalen, kan het KNHG beter aansluiten bij de behoeftes van historici, en haar missie en beleid op geleide daarvan vormgeven.

Via sociale media werd een online enquête verspreid. Daarnaast is een vragenlijst afgenomen onder (master-) studenten geschiedenis bij colleges. Tot slot werden er enkele diepte-interviews gehouden met studenten, promovendi, hoogleraren en historici werkzaam in onderwijs en als zzp-er. We danken iedereen die meedeed aan het onderzoek zeer.

De resultaten van dit onderzoek zijn verwerkt in een onderzoeksverslag en een kort maar krachtig filmpje dat deze uitkomsten illustreert. Ondanks het strakke tijdschema van dit onderzoek – dat binnen drie weken moest worden afgerond – ontvingen we veel goede en snelle respons, talloze interessante ideeën, suggesties en adviezen. Een selectie hiervan is opgenomen in het onderzoeksverslag, maar ook de overige resultaten worden gebruikt in het toekomsttraject van het KNHG.

Uit het onderzoek blijkt dat het KNHG nog veel aan bekendheid kan winnen, voornamelijk onder studenten. Ook blijkt dat de naamsbekendheid van het genootschap niet gelijk is aan het aantal leden dat we hebben. Veel historici kennen het KNHG, maar zijn geen lid. Dat is uiteraard belangrijk voor ons om te weten. Om te groeien, vernieuwen en verjongen, moeten we het KNHG meer zichtbaar maken. Het onderzoek heeft ons wel laten zien dat we actieve leden en veel volgers op sociale media hebben. Het KNHG gaat nu met al deze gegevens enthousiast en vol energie aan de slag om goed aan te sluiten bij de wensen en dromen van onze (potentiële) leden.

Heidag 18-9-2015

Een brainstorm sessie met medewerkers van het KNHG-bureau: Eva Andersen, Eva Supèr, Marja de Keuning, Ferry Gouwens, Ester Zoomer, Thomas Smits (KNHG-bestuur), Leonie de Goei, Caroline van Vliet, Lotte Drouen en Nanda Stouthamer (extern, communicatie). (Foto gemaakt door Anne-Marie Mreijen).