Nieuwe stagiaire en nieuwe vrijwilligers bij KNHG/BMGN

Het KNHG heeft sinds eind februari een nieuwe stagiaire en twee nieuwe vrijwilligers in het team, hieronder stellen zij zich voor:

Van halverwege maart tot eind juli ben ik werkzaam als stagiair bij het BMGN – Low Countries Historical Review en Historici.nl. Ik ga mij de komende maanden vooral bezighouden met het redigeren van stukken, het schrijven van blogs en verder zal ik voornamelijk ondersteunend (redactie)werk verrichten. Ik ben aanwezig op maandag, dinsdag en vrijdag.

Joël Ebeltjes

Joël Ebeltjes

Momenteel zit ik in de afstudeerfase van de bachelor Geschiedenis aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Mijn scriptie gaat over internationalisme tijdens The Scramble for Africa, hierbij kijk ik zowel naar de rol van West-Europese staten als die van Afrikaanse stammen in het hele proces. Als alles goed gaat begin ik in september aan de master Maatschappijgeschiedenis, ook in Rotterdam. Daarnaast ben ik vorig jaar begonnen aan de opleiding Wijsbegeerte, naast mijn stage volg ik daarvoor nog enkele vakken. Ik zit nu in het tweede jaar en hoop volgend jaar af te studeren.

_________________________

In februari ben ik als vrijwilliger op het redactiebureau van BMGN-LCHR begonnen als de opvolgster van Ferry Gouwens. Ik onderhoud het contact met uitgeverijen en recensenten, houd de databases van publicaties en recensenten bij en help bij het redigeren van recensies. Verder spring ik in bij overige redactiewerkzaamheden van BMGN – Low Countries Historical Review en zal ik incidenteel ondersteunen bij KNHG-werkzaamheden. Ik ben het komende half jaar aanwezig op de woensdag, donderdag en vrijdag.

Rianne Haak

Rianne Haak

Tijdens mijn bachelor Geschiedenis aan de Universiteit Leiden heb ik mij vooral gericht op de Middeleeuwen. Een logisch voortvloeisel daarvan was de keuze voor mijn master, History: Europe 1000-1800, in juni 2015 behaald aan dezelfde universiteit. Het onderzoek dat ik deed was zeer divers omdat ik een brede interesse heb. Mijn bachelorscriptie ging over op de invloed van vrouwen op conflict en conflictbeheersing in saga-IJsland. Mijn masterscriptie behandelde de rol van het dynastieke huwelijk in de buitenlandse politiek van Europese vorsten rond 1500 aan de hand van twee case-studies.​

_________________________

In maart ben ik begonnen als vrijwilliger bij het KNHG en werk twee dagen per week bij de webredactie van Historici.nl. Ik ondersteun de redactie, verzorg de nieuwsbrief van historici.nl en zoek mee naar geschikte kopij voor de website. Daarnaast denk ik mee over de plaats van jonge historici binnen het KNHG. Dit doe ik op dinsdag en woensdag, in ieder geval tot september.

Scott Kannekens

Scott Kannekens

Momenteel volg ik de Master Political Cultures and National Identity aan de Universiteit Leiden en ik heb me toegelegd op uiteenlopende onderwerpen binnen de twintigste eeuw, zoals de civil rights movement, geschiedenis van vredesoperaties en de dekolonisatie van Indonesië. Ter verbreding heb ik stages gelopen bij het NIMH en het KITLV. Momenteel schrijf ik mijn masterscriptie over legerpredikanten bij de Koninklijke Landmacht in Nederlands-Indië tussen 1945 en 1950. Een verassend interessant en complex onderwerp dat wellicht een nieuw perspectief biedt in de recente discussie rondom oorlogsmisdaden in de voormalige kolonie.