Nieuwe stagiaire en nieuwe vrijwilligers bij KNHG/BMGN

Het KNHG heeft sinds begin september een stagiaire en twee  vrijwilligers in het team,  hieronder stellen zij zich voor: 

Hallo allemaal! Begin september ben ik als stagiaire internationalisering begonnen bij het BMGN-Low Countries Historical Review en het KNHG. Ik ga mij vooral bezig houden met het vergroten van de naamsbekendheid van het genootschap en het tijdschrift. Ik ben elke dinsdag, woensdag en vrijdag aanwezig.

Ester Zoomer

Ester Zoomer

Ik doe deze stage in het kader van mijn master Journalistiek en Nieuwe Media aan de universiteit Leiden, maar ik rond daarnaast ook mijn master Geschiedenis in Leiden af. Ik heb mij gespecialiseerd in diplomatieke geschiedenis in de vroegmoderne tijd. Zo schrijf ik nu mijn MA scriptie over het conflict m.b.t.  de machtsconsolidatie van Karel V en de stedelijke diplomatie van Middelburg en Veere in de zestiende eeuw, in relatie tot de handel met Schotland – ik maak hierbij zeer dankbaar gebruik van de digitale bronnenedities van het Huygens ING! Ook in mijn bachelor Geschiedenis ben ik vooral bezig geweest met Nederlandse geschiedenis, dus ik zit zeker op mijn plaats bij het BMGN en heb het al erg naar mijn zin.

_________________________

In september startte ik voor een half jaar als vrijwilliger bij het KNHG. Mijn taak is om mee uit te zoeken hoe het KNHG en het tijdschrift dat zij uitgeeft ­ (BMGN  – Low Countries Historical Review) op internationaal vlak meer in de schijnwerpers kan geplaatst worden. Zo zal ik onder meer een database aanleggen van internationale onderzoekers die zich met de geschiedenis van de Nederlanden bezighouden. Als Belgische hoop ik ook mijn steentje te kunnen bijdragen aan het vergroten van de naamsbekendheid van het KNHG en BMGN in België.

Eva_Andersen

Eva Andersen

In 2015 studeerde ik af als master in de geschiedenis aan de Universiteit van Antwerpen. In mijn masterproef behandelde ik de internationalisering van de Sociéte de Medécine Mentale de Belgique, een psychiatrische vereniging die werd opgericht in de negentiende eeuw. Het was zeer interessant vast te stellen dat er met diverse buitenlandse artsen en verenigingen contacten werden gelegd. Door mijn masterproef ben ik nog meer gaan inzien dat de ‘internationale wateren’ een belangrijk aspect vormden en vormen in de profilering van diverse genootschappen.

_________________________

Vanaf september 2015 is studente geschiedenis Eva Supèr (1990), vrijwilliger bij het KNHG, secretaris voor de KNHG-werkgroep Beroepsethiek. Eva rondt eind 2015 de Researchmaster Geschiedenis af aan de Universiteit van Amsterdam. Zij specialiseerde zich  in Nederlandse historiografie van de negentiende eeuw, in het bijzonder het ontstaan van de wetenschappelijke en professionele geschiedschrijving. In haar masterscriptie onderzoekt zij hoe historici in de tweede helft van de negentiende eeuw omgingen met en filosofeerden over de wisselwerking tussen de wetenschappelijke zelfstandigheid en de maatschappelijke dienstbaarheid van hun vak.

Eva_Supèr

Eva Supèr

Voor de KNHG-werkgroep Beroepsethiek treedt Eva op als coördinator van de bijeenkomsten van de werkgroep en zorgt zij voor verslaglegging van  de vergaderingen. Verder  blogt zij voor Historici.nl (als correspondent) en zal zij via de sociale media  publiekelijk verslag doen over het werk van  de KNHG-werkgroep Beroepsethiek.