Nieuw overzicht onderwijsaanbod Onderzoekschool Politieke Geschiedenis

De Onderzoekschool Politieke Geschiedenis (OPG) biedt in het academisch jaar 2011-2012 hoogwaardig onderwijs aan promovendi, verzorgd door toonaangevende onderzoekers in Nederland en Vlaanderen. Het overzicht met het nieuwe aanbod aan studiedagen is nu beschikbaar via www.onderzoekschoolpolitiekegeschiedenis.nl.

Het opleidingsaanbod voor de promovendi bestaat uit drie studiedagen die voor een grondige kennismaking met het vakgebied zorgen. Verschillende perspectieven op de vraag ‘wat is politiek en politieke geschiedenis’ staan hierin centraal. Daarnaast vinden er vier onderzoekseminars plaats over religie en/in politieke geschiedenis, politieke bewegingen, verzet en geweld en tenslotte de stand van de nationale geschiedenis. Het academisch jaar 2011-2012 wordt afgesloten met een symposium, georganiseerd door promovendi zelf. Voor het jaar 2012-2013 wordt een winterschool voor research masters ontwikkeld.

De Onderzoekschool Politieke Geschiedenis wil de kwaliteit van het onderzoek en de samenwerking op het vakgebied in Nederland en Vlaanderen bevorderen. Naast het verzorgen van onderwijs onderhoudt de onderzoekschool een nationaal en internationaal netwerk. De onderzoekschool hanteert een brede omschrijving van het vakgebied politieke geschiedenis. Het omvat het terrein van de politieke geschiedenis van de vroegmoderne, moderne en eigen tijd, algemene geschiedenis, vaderlandse of Nederlandse geschiedenis, Europese studies, geschiedenis van internationale betrekkingen en organisaties, koloniale geschiedenis en militaire geschiedenis.


Informatie: www.onderzoekschoolpolitiekegeschiedenis.nl
Directeur: prof. dr. Remieg Aerts (r.aerts@let.ru.nl)
Coördinator: dr. Margit van der Steen (margit.van.der.steen@huygens.knaw.nl)
Aanmelden promovendi: Renske Siemens MA (renske.siemens@huygens.knaw.nl)
Research masters die op de hoogte willen blijven van de ontwikkelingen, wordt eveneens verzocht zich aan te melden bij Renske Siemens.