Martinus J. Langeveld prijs 2009 voor Timo Bolt en Leonie de Goei

Het boek Kinderen van hun tijd. Zestig jaar Kinder- en Jeugdpsychiatrie in Nederland, 1948-2008 heeft de Martinus J. Langeveld prijs 2009 gewonnen. De auteurs Timo Bolt en Leonie de Goei ontvingen de prijs op 3 september 2009 tijdens de opening van het academisch jaar van de faculteit Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht.
De jury was unaniem in haar keuze voor toekenning aan Kinderen van hun tijd: ‘Het boek is interessant, goed geschreven en overstijgt door zijn analytische opzet en thematische ordening het niveau van een chronologische geschiedschrijving. De jury is van mening dat dit boek op de literatuurlijst van alle aankomende psychiaters, psychologen en orthopedagogen zou moeten staan.’
De auteurs van het bekroonde boek beschrijven de opkomst van de kinderpsychiatrie. De geschiedenis van deze discipline wordt in het boek georganiseerd naar drie perioden, lopend van 1925 tot aan 2008. Parallel aan die perioden gaan ze uitvoerig in op verschijnselen als MBD/ADHD, autisme en PDD. Door mede te kiezen voor de bespreking van een paar specifieke stoornissen, vatten ze de literatuur op een compacte en overzichtelijke manier samen.
‘Bovendien’, zo merkte de jury op, ‘laten de auteurs zien dat met de introductie van een nieuwe term als hyperactiviteit eerdere begrippen, zoals de notie van het ongedurige kind, niet zijn komen te vervallen en dat er op zijn minst sprake is van familieverwantschap. De explosieve groei van het aantal ADHD diagnoses in de huidige tijd en de verklaringen hiervoor worden daarnaast in een maatschappelijke en historische context geplaatst. Het boek is in die zin niet alleen een beschrijving van de geschiedenis, maar ook een pleidooi voor kennis van de geschiedenis ten behoeve van een beter inzicht in de huidige praktijk.’ Daarmee is het boek van actuele betekenis.
De Martinus J. Langeveld prijs wordt jaarlijks in september uitgereikt. De prijs gaat naar de auteur(s) van een in het Nederlands geschreven of vertaald boek dat, in het jaar daaraan voorafgaand, naar het oordeel van de jury de problematiek van opvoeding, onderwijs en ontwikkeling van kinderen en jeugdigen op de meest inspirerende manier aan de orde heeft gesteld. Aan de Martinus J. Langeveld Prijs is een oorkonde en een geldbedrag van 1.500 euro verbonden.
De jury van de Martinus J. Langeveld prijs 2009 bestaat uit voorzitter prof. dr. Nathan Deen, emeritus hoogleraar leerlingbegeleiding van de Universiteit Utrecht, dr. Gerrit Breeuwsma, ontwikkelingspsycholoog en werkzaam als universitair docent bij de vakgroep Ontwikkelingspsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en prof. dr. Mariƫtte de Haan, bijzonder hoogleraar op het gebied van de interculturele pedagogiek aan de faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht.