Marlou Schrover benoemd tot hoogleraar

Per 1 december jongstleden is Marlou Schrover benoemd tot hoogleraar Geschiedenis van Migratie en Sociale Verschillen aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden. De afgelopen jaren heeft zij de begeleiding en uitwerking van haar Vici-programma voortvarend ter hand genomen, veel gepubliceerd en zich als wetenschapper verder ontwikkeld. De benoeming is een erkenning van haar inzet, betrokkenheid en kwaliteiten.