Over historische standaarden en wat in ons vak als ‘onethisch’ of ‘onprofessioneel’ gedrag geldt bestaat in grote lijnen wel consensus. Maar het KNHG vindt het belangrijk om in de huidige wetenschappelijke en maatschappelijke context de best practices in ons vak te benoemen en om doorgaand actief te reflecteren op die standaarden. In juni 2015 werd daarom de KNHG-werkgroep Beroepsethiek opgericht. Doel is het ontwikkelen van een kritische reflectie op de beroepspraktijk van historici in Nederland om daarmee de kwaliteit van het werk van historici te bevorderen.

In oktober 2016 heeft de KNHG-werkgroep Beroepsethiek de eerste fase van haar werk afgesloten met de publicatie van  een position paper over de professionele identiteit van de historicus. De presentatie van het position paper vond plaats  op het Jaarcongres voor historici dat het KNHG organiseert op  4 november in het Rijksmuseum. In de ochtend  zal daar gedebatteerd worden over de kernwaarden van ons vak.

p-j-blok

In aanloop naar het position paper organiseerde het KNHG onder andere de bijeenkomsten ‘Criteria van waarde in de geschiedbeoefening’ en riep zij haar achterban op om praktijkvoorbeelden rond professionele en ethische dilemma’s te delen. In een latere fase staat ook nog een bijeenkomst op het programma over ICT en de ontsluiting en raadpleging van historische bronnen. Het position paper wordt geschreven op basis van de uitkomsten van deze bijeenkomsten; een brede discussie met archieven, musea, verenigingen voor zzp-ers, aio-netwerken en het onderwijs; en bestudering van bestaande beroepscodes en gedragscodes, relevant voor historici. Ook bouwde de werkgroep voort op de resultaten van de discussie over beroepsethiek tijdens het KNHG-Najaarscongres ‘Naar eer en geweten. Beroepsethiek en de persona van de historicus’ (28 november 2014). Tijdens dit congres onderzochten ruim honderd historici met gebruikmaking van eigen ervaringen hoe de persona van de historicus er in het verleden uitzag en hoe de hedendaagse beroepspraktijk zich daartoe verhoudt.

Meer informatie.