KNHG-voorjaarscongres 2012

De klas, de wetenschap en de wereld
Het mondiale perspectief in onderwijs en onderzoek

Koninklijke Bibliotheek Den Haag
30 maart 2012

Vakhistorici en geschiedenisleraren ontmoeten elkaar zelden. Dat is zowel voor het onderwijs als voor de wetenschap nadelig. Als wetenschappelijke inzichten te langzaam in het onderwijs doordringen, dreigt het schoolvak geschiedenis aan betekenis in te boeten. En geschiedwetenschap die alleen bedreven wordt voor vakgenoten raakt geïsoleerd; voor de academische gemeenschap is van belang dat het vakgebied nut en noodzaak bewijst in de klas.

Het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap en de Vereniging van docenten in geschiedenis en staatsinrichting organiseren daarom samen hun Voorjaarscongres De klas, de wetenschap en de wereld. Dit congres beoogt de jongste wetenschappelijke inzichten over de ‘global history’ te koppelen aan de vraagstukken waarmee leraren in hun ‘global classroom’ geconfronteerd worden. Dat gebeurt in vier workshops, gegeven door academici en leraren samen, waarin de deelnemers actief met elkaar in discussie gaan over de wereldgeschiedenis van oorlog, identiteit, imperialisme en burgerschap.

Tijdens dit congres wordt ook de nieuwe Open Access versie van BMGN – Low Countries Historical Review gelanceerd. Doel van Open Access is het gratis beschikbaar stellen van wetenschappelijke publicaties via internet. Open Access is in het belang van alle vakhistorici en geschiedenisleraren want het geeft een wereldwijd bereik en maakt de toegang gemakkelijker. Bovendien kunnen zij in deze online versie actief deelnemen aan het wetenschappelijke debat.

De toegangsprijs (inclusief koffie/thee, lunch en drankje na afloop) bedraagt voor leden van VGN/KNHG en voor studenten €10,-, niet-leden betalen € 20,-. Het bedrag kan worden overgemaakt op rekeningnummer 6934391 t.n.v. KNHG, Den Haag.

U kunt zich aanmelden per mail: info@knhg.nl of per telefoon: 070-3140363.

Programma:

10.00 – 10.30 uur Inloop en koffie
10.30 – 10.45 uur Opening. Maria Grever (Erasmus Universiteit Rotterdam), dagvoorzitter
10.45 – 11.30 uur Keynote. Joris van Eijnatten (Universiteit Utrecht)
‘De rest versus Nederland. Of de wereld tussen klaslokaal en collegezaal’
11.35 – 12.55 uur Workshopronde 1:
Oorlog op vijf continenten. Kees Ribbens (NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies), Marc Kropman (Universiteit van Amsterdam) en Yvonne Geerling (Lorentz Casimir Lyceum Eindhoven).
Herinneringsculturen en identiteit. Stephan Klein (Erasmus Universiteit Rotterdam), Judith Tadema (St. Bonifatiuscollege Utrecht) en Nicole van der Steen (CSG Calvijn Rotterdam)
‘Buitenste binnen’. Aziatische geschiedenis en het Nederlandse geschiedenisonderwijs. Remco Raben (Universiteit Utrecht), Vincent Loth (Canisius College Nijmegen) en Jonathan Even-Zohar (Euroclio Den Haag)
Wereldburgerschap – Wie telt er mee bij Nederlandse geschiedenis. Jouke Turpijn (Universiteit van Amsterdam) en Arie Wilschut (Hogeschool van Amsterdam), met medewerking van Peter van Dam (Universiteit van Amsterdam)
13.00 – 13.45 uur Lunch
13.45 – 15.00 uur Workshopronde 2:
Oorlog op vijf continenten. Kees Ribbens (NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies), Marc Kropman (Universiteit van Amsterdam) en Yvonne Geerling (Lorentz Casimir Lyceum Eindhoven).
Herinneringsculturen en identiteit. Stephan Klein (Erasmus Universiteit Rotterdam), Judith Tadema (St. Bonifatiuscollege Utrecht) en Nicole van der Steen (CSG Calvijn Rotterdam)
‘Buitenste binnen’. Aziatische geschiedenis en het Nederlandse geschiedenisonderwijs. Remco Raben (Universiteit Utrecht), Vincent Loth (Canisius College Nijmegen) en Jonathan Even-Zohar (Euroclio Den Haag)
Wereldburgerschap – Wie telt er mee bij Nederlandse geschiedenis. Jouke Turpijn (Universiteit van Amsterdam) en Arie Wilschut (Hogeschool van Amsterdam), met medewerking van James Kennedy (Universiteit van Amsterdam)
15.00 – 15.15 uur Thee
15.15 – 16.15 uur Plenaire rapportage uit de workshops, samenvatting en conclusies door de dagvoorzitter, debat
16.15 – 16.30 uur Lancering open access BMGN -Low Countries Historical Review door voorzitter van de redactie James Kennedy (Universiteit van Amsterdam) en managing editor Leonie de Goei (tevens directeur KNHG)
16.30 – 17.30 uur Borrel