Kees Mandemakers wint DANS Dataprijs

Prof. dr. C.A. Mandemakers, initiator en projectleider van de Historische Steekproef Nederland bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, heeft de DANS Dataprijs 2010 gewonnen. De prijs werd hem vrijdag 18 juni in Amsterdam uitgereikt door president Robbert Dijkgraaf van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).
De Historische Steekproef Nederland (HSN) is een representatieve steekproef van bijna tachtig duizend personen die tussen 1812 en 1922 in Nederland zijn geboren. De HSN-database bevat individuele levensgeschiedenissen en maakt daardoor onderzoek mogelijk op het gebied van de Nederlandse geschiedenis en demografie.
Kees Mandemakers was een van de vier genomineerden voor de prijs, waarvoor achttien kandidaten werden ingezonden. De Dataprijs, die dit jaar voor het eerst werd toegekend, bestaat uit een sculptuur, een geldbedrag voor de organisatie van een symposium en een diner voor de betrokken onderzoeksgroep. De andere genomineerden waren de ‘Dutch Parliamentary Election Study’ (DPES) van prof. dr. C.W.A.M. Aarts (Universiteit Twente), het LISS-panel van prof. dr. J.W.M. Das (Universiteit van Tilburg) en de Netherlands Kinship Panel Study (NKPS) van prof. dr. P.A. Dykstra.
DANS wil met de Dataprijs de aandacht vestigen op het belang van goede, duurzame en toegankelijke data in het wetenschappelijk onderzoek, én op het belangrijke werk van de mensen die vaak buiten de schijnwerpers voor die duurzaamheid en toegankelijkheid zorgen. Op basis van reeds verzamelde data wordt niet zelden baanbrekend onderzoek verricht dat tot nieuwe inzichten leidt.
KNAW-president Robbert Dijkgraaf onderschreef in zijn speech bij de uitreiking van de prijs het belang van het delen van onderzoekdata. Het beschikbaar stellen van data is niet alleen een wetenschappelijk, maar ook een maatschappelijk essentieel goed, zei hij. ‘Door het delen van data gaan de investeringen die nodig zijn voor het verzamelen en aanleggen van onderzoeksdata niet verloren’.