KB presenteert 400 jaar kranten online

De Koninklijke Bibliotheek, nationale bibliotheek van Nederland, digitaliseert een omvangrijk deel van alle landelijke, regionale, lokale en koloniale kranten die zijn verschenen tussen 1618 en 1995. Vanaf vandaag is het eerste deel daarvan, één miljoen pagina’s, voor iedereen toegankelijk op kranten.kb.nl.
Het betreft meer dan 70 verschillende kranten, van de Oprechte Haarlemsche Courant tot het Algemeen Handelsblad en de Rotterdamsche Courant. De overige zeven miljoen pagina’s worden in de komende achttien maanden in etappes aan de website toegevoegd. De webdienst is de grootste, gratis toegankelijke online krantendatabank ter wereld en maakt deel uit van het voornemen van de KB om over vier jaar 10% van alle Nederlandse boeken, kranten en tijdschriften digitaal beschikbaar te stellen.
De webdienst vormt een haast onuitputtelijke bron van informatie voor historici, letterkundigen, genealogen, journalisten, taaltechnologen en iedereen die geïnteresseerd is in (familie)geschiedenis. Voor het eerst kan er met één muisklik door miljoenen artikelen worden gezocht. Vanwege de volledige doorzoekbaarheid op alle woorden in de pagina’s en andere geavanceerde zoektechnieken kan de webdienst een doorbraak betekenen in historisch onderzoek.
Voor de digitalisering van de kranten is niet alleen gebruikgemaakt van de collectie van de KB, maar ook van het bezit van meer dan twintig Nederlandse archieven en bibliotheken. Daarnaast hebben een aantal buitenlandse instellingen, waaronder het Vaticaans archief, het Russische Staatsarchief voor oude akten en het Nationaal Archief Suriname, hun exemplaren beschikbaar gesteld. Unieke Nederlandse kranten uit de zeventiende en achttiende eeuw, die voorheen niet of nauwelijks toegankelijk waren, kunnen straks door iedereen op het web geraadpleegd worden en op elk willekeurig woord in de tekst doorzocht worden. Zeldzame krantentitels, die verspreid waren geraakt over meerdere buitenlandse instellingen, zijn voor het eerst bijeengebracht en doorzoekbaar gemaakt. Een wetenschappelijke adviescommissie met deskundigen op het terrein van de (pers)geschiedenis heeft de selectie gemaakt.
Tot de eerste lichting gedigitaliseerde kranten behoren zowel kranten uit de twintigste eeuw als de oudste (bekende) krant van (circa) 14 juni 1618, waarvan het enige exemplaar zich in de Zweedse Koninklijke Bibliotheek bevindt. Ter gelegenheid van de lancering komt deze krant, Courante uyt Italien, Duytslandt, voor het eerst in bijna 400 jaar weer terug naar Nederland. De KB stelt de krant tijdelijk (en gratis) tentoon in het KB-gebouw.