Karel Davids benoemd tot lid van de Academia Europaea

Prof. dr. Karel Davids, hoogleraar Economische en Sociale Geschiedenis aan de Faculteit der Letteren en de Faculteit der Economische Wetenschappen, is per oktober 2011 benoemd tot lid van de Academia Europaea.
De Academia Europaea vervult op Europees niveau dezelfde rol als de nationale academies voor hun eigen land vervullen: het gevraagd en ongevraagd adviseren van de overheden op het gebied van wetenschap, het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs, en het bij een breed publiek onder de aandacht brengen van het belang van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.