Jo Tollebeek als fellow verbonden aan KB en NIAS

Historicus Jo Tollebeek is dit najaar als fellow verbonden aan de Koninklijke Bibliotheek (KB) en het Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Science (NIAS). Het KB-fellowship wordt hiermee voor de zevende keer vervuld door een spraakmakende wetenschapper. Tollebeek wil tijdens zijn fellowship zijn onderzoek naar het ontstaan van de moderne geschiedschrijving verder uitwerken. Dit was ook het thema van zijn laatste boek Fredericq & Zonen (2008).
Jo Tollebeek is hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hij richt zich in zijn onderzoek op de culturele geschiedenis van na 1750. Hij publiceerde regelmatig over onderwerpen als de geschiedenis van de geschiedschrijving, de cultuurgeschiedenis van de negentiende en twintigste eeuw en de geschiedenis van de Katholieke Universiteit Leuven. Tollebeek was in 2007 onder meer jurylid van de prijs voor het beste Nederlandse geschiedenisboek. Hij debuteerde met De toga van Fruin: Denken over geschiedenis in Nederland vanaf 1860 en hij was een van de redacteuren van De Palimpsest: Geschiedschrijving in de Nederlanden 1500-2000, waarin in veertien opstellen wordt getoond hoe de omgang met het verleden steeds nieuwe vormen heeft aangenomen.
Tollebeek verheugt zich op de kans zich te verdiepen in de collecties van de Koninklijke Bibliotheek en zal pas ter plaatse een definitieve beslissing nemen over het thema van zijn lezing. Van dit proces zal hij verslag doen op de website van de Koninklijke Bibliotheek (www.kb.nl/fellowship). In de onderzoeksomgeving van het NIAS in Wassenaar werkt hij zijn onderzoek verder uit. Jo Tollebeek zal zijn bevindingen presenteren in een afsluitende publiekslezing, die in samenwerking met het NIAS en Historisch Nieuwsblad wordt georganiseerd. Deze zal worden gehouden op 24 maart 2011 in de Koninklijke Bibliotheek en wordt gepubliceerd door uitgeverij Bert Bakker. Het NIAS geeft een Engelse vertaling uit.
Jo Tollebeek is na Robin Kinross, Lisa Jardine, Jonathan Israel, Emmanuel Le Roy Ladurie, Robert Darnton en Peter Burke de zevende gerenommeerde onderzoeker, die zich sinds 2005 als Fellow aan de KB en het NIAS verbonden heeft. Met het fellowship wil de KB haar bekendheid als wetenschappelijke bibliotheek bevorderen en de collecties – en de mogelijkheden voor onderzoek die deze bieden – onder de aandacht brengen. Het NIAS bevordert zijn bekendheid als een prominente plek voor een internationale, interdisciplinaire gemeenschap van toponderzoekers.