Jan Kok benoemd tot hoogleraar

De heer dr. J. Kok (1959) is met ingang van 1 december 2010 benoemd tot hoogleraar Vergelijkende geschiedenis van de levensloop aan de Faculteit der Letteren van de Radboud Universiteit Nijmegen.
De leeropdracht is tot stand gekomen in nauwe afstemming met de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Het onderzoek naar historische levenslopen vergt bijzondere investeringen in gegevensbestanden en ontwikkeling van interpretatiekaders en analysetechnieken. Het Nijmeegs onderzoeksprogramma heeft daarom aansluiting gezocht bij dat van de e-Humanities Groep van de KNAW.
Deze leeropdracht past in de ambitie van de Faculteit der Letteren voor de ontwikkeling van een nationaal en internationaal herkenbaar expertisecentrum op het gebied van historisch levenslooponderzoek. Historisch levenslooponderzoek is een interdisciplinair terrein waar kennis van historische bevolkingsadministratie en van de opbouw en koppeling van gegevensbestanden, gecombineerd wordt met kennis over de biologische, economische en culturele achtergronden van gedrag. Zo kunnen historische processen als modernisering, individualisering, of secularisering worden onderzocht op het niveau van de actoren zelf.
Jan Kok studeerde Geschiedenis aan de Vrije Universiteit Amsterdam en promoveerde er in 1991 op onderzoek naar de achtergronden van buitenechtelijke geboorten in Noord-Holland 1812-1914. In de periode 1991-2006 werkte Jan Kok als postdoc onderzoeker bij diverse instituten. Hij was en is nauw betrokken bij de opbouw van de Historische Steekproef Nederlandse bevolking, een groot bestand met levenslopen. Hij was ook leider van projecten rond data hubs bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (Amsterdam) en hij was ruim een jaar universitair docent aan de Radboud Universiteit.
Sinds 2006 is dr. Kok senior researcher bij de Virtual Knowledge Studio for the Humanities and Social Sciences van de KNAW. Hij is sinds 2008 ook gastdocent bij het Centrum voor Sociologisch Onderzoek van de KU Leuven.
Jan Kok heeft een groot aantal publicaties en meerdere boeken op naam. Het meest recent is de met anderen geredigeerde bundel Leven in de Lage Landen. Historisch-demografisch onderzoek in Vlaanderen en Nederland (2010).