Henriëtte de Beaufort-prijs 2010 voor Henk Nellen

De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde heeft de Henriëtte de Beaufort-prijs 2010 toegekend aan Henk Nellen voor zijn biografie Hugo de Groot. Een leven in strijd om de vrede 1583-1645 (Balans, Amsterdam 2007). De prijs wordt eenmaal in de drie jaar uitgereikt voor een biografie of autobiografie en bestaat uit een oorkonde en 2.500 euro.