Hans Blom benoemd tot Cleveringa-hoogleraar

Prof. dr. J.C.H. Blom (1943) zal in het academisch jaar 2010/2011 de Leidse Cleveringa-leerstoel bezetten.
Hans Blom studeerde geschiedenis aan de Universiteit Leiden en promoveerde daar in 1975 op het proefschrift De muiterij op De Zeven Provinciën. Gevolgen en reacties in Nederland. Vanaf 1970 werkte hij als docent en van 1983-2007 als hoogleraar Nederlandse geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Van 1996-2007 was hij directeur van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD).
Blom publiceerde over uiteenlopende onderwerpen, voornamelijk uit de geschiedenis van Nederland in de negentiende en twintigste eeuw met als bijzondere specialisaties de geschiedenis van de verzuiling en de periode van de jaren van en rond de Duitse bezetting. Naast enkele bundels van artikelen van zijn hand redigeerde hij ondermeer een Geschiedenis van de Nederlanden en een Geschiedenis van de Joden in Nederland, die beide ook in Engelse vertaling verschenen.
De Cleveringa-leerstoel is in 1970 ingesteld door de Universiteit Leiden ter herdenking van de bevrijding in 1945 en ter herinnering aan Cleveringa en diens moedig optreden in november 1940. De Cleveringa-leerstoel is een wisselleerstoel, die sinds 1975 ieder academisch jaar door een andere, Nederlandse of buitenlandse, geleerde bezet wordt. De Cleveringa-hoogleraar houdt zich bezig met ‘vraagstukken op het gebied van recht, vrijheid en verantwoordelijkheid’, zoals de officiële leeropdracht luidt.