H.E. van Gelder onderzoeksbeurs

Het GeldMuseum beheert de grootste collectie munten, penningen en bankbiljetten van Nederland. Het museum biedt jaarlijks een veelbelovende wetenschapper de mogelijkheid om onderzoek te doen naar een onderwerp uit het verzamelgebied van het museum. De H.E. van Gelder Onderzoeksbeurs heeft een waarde van € 10.000.

De onderzoeker (m/v) wordt met deze beurs in de gelegenheid gesteld een publicatie voor te bereiden en aan de hand daarvan vervolgonderzoek vorm te geven. Daarnaast zal de onderzoeker de onderzoeksresultaten in het najaar presenteren tijdens de jaarlijkse Van Gelderlezing.

Interdisciplinair onderzoek
Het verzamelgebied van het GeldMuseum omvat objecten die sinds de oudheid vorm hebben gegeven aan samenlevingen. De munten, bankbiljetten en penningen bieden tal van aanknopingspunten voor wetenschappers die geïnteresseerd zijn in politieke, sociaaleconomische en culturele ontwikkelingen gedurende de afgelopen millennia. Het GeldMuseum nodigt onderzoekers uit afkomstig uit verschillende disciplines, zoals de letterkundige, (kunst-) historische en sociaal-wetenschappelijke, van harte uit om mee te dingen naar de Van Gelderbeurs.

GeldMuseum
In het GeldMuseum houdt de afdeling Collecties en onderzoek zich bezig met het beheer en ontsluiting van de omvangrijke collectie munten, penningen en bankbiljetten. Daarnaast geeft deze afdeling aanzetten tot onderzoek op het gebied van de numismatiek en penningkunde. Onderzoek wordt verder ondersteund door de bibliotheek van het Geldmuseum, die een unieke collectie beheert.

H.E. van Gelder
De onderzoeksbeurs is genoemd naar dr. H. Enno van Gelder, directeur van het Koninklijk penningkabinet (1949-1980) en hoogleraar numismatiek en geldgeschiedenis te Leiden (1976-1983). Van Gelder was een buitengewoon productief wetenschapper die bovendien de numismatiek – de wetenschap van de tastbare vormen van het geld en aanverwante voorwerpen – verbond met andere wetenschappelijke disciplines.

Sollicitaties
Onderzoekers kunnen solliciteren op voorwaarde dat ze niet langer dan drie jaar zijn gepromoveerd.
Schriftelijke sollicitaties dienen vóór 15 februari 2013 te worden gericht aan:
GeldMuseum
t.a.v. mw. drs H.W.J. Buijs, directeur
Leidseweg 90
3531 BG Utrecht

Een selectiecommissie beoordeelt het onderzoeksvoorstel op geschiktheid. De onderzoeksbeurs gaat in op 1 april 2013.
De sollicitatie gaat vergezeld van een onderzoeksvoorstel (max. 1.500 woorden), een Curriculum Vitae (inclusief publicatielijst), en een referentie.
Meer informatie
Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Heleen Buijs, telnr. 030 2910492 of h.buijs@geldmuseum.nl