Het KNHG wil de beoefening van de geschiedenis bevorderen (in het bijzonder die van de Nederlanden) en de ontwikkeling van de geschiedkundige wetenschap stimuleren. Nadere uitleg over doel en regels is te vinden in de statuten van het KNHG. Jaarlijks wordt een algemene ledenvergadering gehouden. De stukken voor de Jaarvergadering 2016 zijn hier te lezen. Bekijk ook de Jaarrekening 2015.
In het Jaarverslag 2016 staan de activiteiten van het KNHG van het afgelopen jaar beschreven.

Het jaarverslag van 2015 is hier te lezen.

Het KNHG wil dat doel bereiken door:

Het KNHG werkt nauw samen met de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en het Huygens ING.

Het KNHG werkt aan de digitale beschikbaarstelling van de oude HG bronnen. Een deel daarvan is al te vinden in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL).

De geschiedenis van het KNHG is beschreven in Anderhalve eeuw geschiedenis. (Nederlands) Historisch Genootschap 1845-1995 door Leen Dorsman en Ed Jonker (’s-Gravenhage 1995).