Gemeente stopt subsidie Onderwijsmuseum

petitie-onderwijsmuseum

Het Rotterdamse college van B en W heeft vanmorgen het voornemen bekend gemaakt de subsidie voor het Nationaal Onderwijsmuseum in de komende vier jaar volledig af te bouwen. Het college zegt te kiezen voor investeringen die direct ten goede komen aan leerlingen en daarom te korten op subsidies aan andere onderwijsgerelateerde activiteiten.
Het Onderwijsmuseum is verbijsterd door de aangekondigde bezuiniging die, volgens een toelichting in de begroting van de Gemeente Rotterdam van 2011, zal leiden tot een staking van de activiteiten van het museum. Sinds 1989 is het Onderwijsmuseum een belangrijke speler in het Rotterdamse en nationale museumveld. Het museum beheert een van de grootste onderwijshistorische collecties ter wereld. Veel van de activiteiten richten zich specifiek op het Rotterdamse onderwijs. Jaarlijks ontvangt het museum meer dan 15.000 leerlingen en stimuleert met haar projecten en tentoonstellingen de kennismaking met cultuur voor kinderen en jongeren via het onderwijs.
Dat de gemeente goed onderwijs en verhoging van de leerprestaties als speerpunt van haar beleid ziet, kan het museum alleen maar toejuichen, maar goed onderwijs vindt zijn oorsprong in het verleden. Daar leren we van, nu en in de toekomst. Het Nationaal Onderwijsmuseum zal alle mogelijke middelen benutten om de stopzetting van de subsidie te voorkomen.
Op www.onderwijsmuseum.nl/petitie kunt u de petitie tegen de subsidiestop ondertekenen.