Jaarcongres – Enquête: geef je mening over beroepsethiek voor historici – Ledenvergadering

Wat zijn de kernwaarden van ons vak? Vul in vijf minuten deze ENQUÊTE in!

Vrijdag 4 november is het zover: het Jaarcongres voor Historici 2016 in het Rijksmuseum!

Het programma bestaat uit een spannende mix van voor het vak belangrijke thema’s, in combinatie met de uitreiking van de Low Countries History Award en de lancering van nieuwe initiatieven zoals Jong KNHG en de Historicidagen 2017. De leden kunnen vooraf de stukken inzien voor de tweede middagsessie waarin het bestuur een update geeft, de kascommissie haar rapport toelicht en de leden vragen kunnen stellen.

Integer, betrouwbaar, onafhankelijk en verantwoordelijk: dat moeten we als historici (kunnen) zijn. Hoe zorgen we daarvoor? Het KNHG wil de kritische reflectie op onze normen en waarden versterken. Op 4 oktober is het position paper van de Werkgroep Beroepsethiek verschenen. We roepen alle vakgenoten op om daarover op 4 november samen in dialoog te gaan. Vijf collega’s pitchen over dilemma’s uit hun beroepspraktijk. Martine Gosselink en Tim Riswick zijn gespreksleiders en gebruiken stemsoftware voor directe feedback vanuit het publiek.

Als input voor deze sessie is een korte ENQUÊTE opgesteld waarmee de leden en andere collega historici hun mening kunnen geven. Invullen kost een paar minuten: doe het nu meteen, zodat wij binnen de gestelde reactietijd (dinsdag 1-11) de uitkomsten kunnen verwerken voor het debat op 4 november.
Zeer hartelijk dank en tot bij het Jaarcongres voor Historici!

Aanmelden via het aanmeldformulier of info@knhg.nl.

Maak collega’s die nog geen lid zijn van hun beroepsvereniging erop attent dat ze gratis kunnen deelnemen aan het Jaarcongres voor Historici 2016 wanneer ze zich aanmelden als nieuw lid!

Voor leden geldt de speciale ledenkorting: €35 in plaats van €70; voor studenten en promovendi: €20 in plaats van €30.

Het KNHG is de beroepsorganisatie voor historici in Nederland. We verbinden historici en komen op voor de belangen van historici en van het vak, vanuit de overtuiging dat historische kennis van groot maatschappelijk belang is.