Evelien Gans wint Dr. Henriette Boas Prijs 2011

In een feestelijke bijeenkomst in Amsterdam is op 11 oktober, naar aanleiding van de 100ste geboortedag van Dr. Henriette Boas (1911-2001), de Dr. Henriette Boas Prijs 2011 uitgereikt aan dr. Evelien Gans, onderzoeker bij het NIOD en bijzonder hoogleraar aan de UvA voor hedendaags jodendom. De toekenning vond plaats op grond van de zeer grote waardering die de jury had voor het eerste deel van een dubbelbiografie: Vader en zoon, Jaap en Ischa Meijer, Een joodse geschiedenis – 1912-1956 (2007).

De Dr. Henriette Boas Stichting besloot de prijs in 2004 in het leven te roepen voor opmerkelijke journalistieke, respectievelijk populairwetenschappelijke, prestaties, in de vorm van boeken, krantenartikelen, programma’s, films en exposities, waarin op een kritische en betrokken wijze het verleden en/of heden van de Nederlands-joodse cultuur en religie – in de breedste zin van het woord – worden belicht.

De jury, dit jaar bestaande uit prof. dr. Frank van Vree, prof. dr. Irene E. Zwiep, drs. Julie-Marthe Cohen en dr. Edwin Rabbie, besloot unaniem de prijs voor 2011 toe te kennen aan Evelien Gans. Aan de prijs is een bedrag van €12.500 verbonden, waarvan €5.000 als stimulans voor nieuw onderzoek wordt doorgegeven.