Erfgoed van de oorlog online

Op tweedewereldoorlog.nl start de nieuwe online expositie ‘Erfgoed van de oorlog’. De tentoonstelling laat zes voorbeelden zien van de ruim tweehonderd projecten die de afgelopen drie jaar door het ministerie van VWS gefinancierd zijn. Getoond worden unieke luchtfoto’s uit Nederlands-Indië, een getuigenverhaal van de zeegevechten bij Aruba en de zoektocht naar 22 Joodse kinderen op een groepsfoto uit 1942. Via een aparte link krijgt de bezoeker toegang tot álle uitgevoerde projecten.
‘Erfgoed van de Oorlog’ is de gelijknamige titel van het speciale programma van het ministerie van VWS. Met dit programma zijn in drie jaar tijd ruim tweehonderd projecten over de Tweede Wereldoorlog gerealiseerd met als doel verhalen en materialen van deze oorlog te conserveren en te ontsluiten. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft in het kader van dit programma de webgids tweedewereldoorlog.nl gerealiseerd. Via de online expositie op deze website zijn alle projecten voor iedereen altijd overal online beschikbaar. Via de selectie aan projecten krijgt de bezoeker een indruk van de zeer uiteenlopende verhalen uit de Tweede Wereldoorlog, en van wat oorlog met een mens doet.
Tweedewereldoorlog.nl is dé portal voor iedereen die meer wil weten over de Tweede Wereldoorlog. De site heeft jaarlijks een nieuwe online expositie. Negentien organisaties hebben zich aan tweedewereldoorlog.nl verbonden. Met de online samenwerking hopen de organisaties het gedachtengoed rondom de Tweede Wereldoorlog levend te houden en tegelijk het hoofd te bieden aan de wildgroei van onbetrouwbare ‘historische’ informatie op internet. Na ‘De Eerste Vijf Dagen’ en ‘Achter de Feestvreugde’ is ‘Erfgoed van de Oorlog’ de derde online expositie op tweedewereldoorlog.nl.