Digitale Onderzoeksgids Oorlogsgetroffenen WO2 gelanceerd

Op 11 maart is de website oorlogsgetroffenen.nl op feestelijke wijze gelanceerd. De website toont de archieven van meer dan 400 organisaties en personen die taken hebben verricht voor Nederlanders die geleden hebben onder de Duitse en de Japanse bezetting.
De digitale onderzoeksgids is bestemd voor zowel wetenschappelijk onderzoekers als voor het brede publiek. De beschrijvingen van de archieven en verwijzingen naar de vindplaatsen ervan vormen de kern. Daarnaast bevat de onderzoeksgids beeldmateriaal en zijn de verschillende onderwerpen in themateksten in een bredere context geplaatst.
‘Archieven Oorlogsgetroffenen WO2. Terugkeer, opvang, nasleep’ is het resultaat van een samenwerkingsverband tussen het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (ING) en het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD). Het project maakte deel uit van het programma Erfgoed van de oorlog van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).