Catalogus Professorum Universiteit Utrecht gelanceerd

Op vrijdag 25 maart is de website Catalogus Professorum Academiae Rheno-Traiectinae gelanceerd.
In de Catalogus vindt u informatie over alle hoogleraren van de Universiteit Utrecht, vanaf de oprichting in 1636 tot heden. Van deze hoogleraren is informatie verzameld over hun opleiding, hun promotie en hun aanstelling aan de universiteit. Daarnaast zijn enkele persoonlijke gegevens opgenomen, zoals geboortedatum en sterfdatum. Er is daarbij geput uit het archief van de universiteit, uit personeelsdossiers en uit secundaire literatuur over de universiteit en over de hoogleraren zelf. In de Catalogus zijn zowel gewoon hoogleraren als bijzonder, buitengewoon, gast-, en kerkelijk hoogleraren opgenomen.