Call for Proposals Wereldcongres Historici in Jinan (China) in 2015

In augustus 2010 werd het Wereldcongres voor historici van The International Committee of Historical Sciences/Comité international des sciences historique (ICHS/CISH) gehouden in Amsterdam. Het programma van deze vorige editie van het Wereldcongres, dat eens in de vijf jaar plaatsvindt, is hier te vinden: www.cish.org/congres/congres_2010.htm. In Amsterdam waren meer dan 1500 historici bij elkaar vanuit de hele wereld.

Het komende wereldcongres voor historici vindt plaats in Jinan, China, in 2015. Voorstellen voor sessies kunnen gedaan worden door de leden van het ICHS/CISH: nationale verenigingen en internationale commissies. Als nationale vereniging mag het KNHG voorstellen doen (individuen dus niet rechtstreeks).

Het KNHG roept hierbij alle historici op om voorstellen voor sessies in te dienen via info@knhg.nl. Deze voorstellen worden vervolgens door KNHG-bestuur en directie beoordeeld en ingediend bij het ICHS-bureau. Voor verdere informatie zie bijgevoegde PDF. De deadline voor het indienen van voorstellen bij het KNHG is 15 januari 2012.

Namens het KNHG,

Dr. Leonie de Goei
www.knhg.nl
www.historici.nl
070.3140601/070.3140363 (+31.70.3140601)