Call for Papers KVAN-dagen 2012

De Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland organiseert in samenwerking met het Zeeuws Archief op 11 en 12 juni 2012 in Middelburg de jaarlijkse KVAN-dagen.

De term ‘open’ komen we overal tegen: open standaarden, open source, open data, open access… we kunnen er haast niet omheen. We hebben het dan over openbaarheid, transparantie, verantwoording nemen maar ook grenzen trekken. De Archiefvisie benoemt actieve openbaarheid als kernpunt.

Voorstanders van al deze openheid wijzen op het belang van hergebruik van informatie en de waarde die nieuwe gebruikers eraan kunnen toevoegen. Er zijn echter sceptici en critici die erop wijzen dat hergebruik misbruik kan betekenen en dat er voor kwaliteit nu eenmaal betaald moet worden. Ook kwesties rondom openbaarheid doen veel stof opwaaien. Zo is er in verschillende media veel discussie over de werking van de WOB (Wet Openbaarheid van Bestuur), om nog maar te zwijgen van de controverse rondom de website Wikileaks. Daarmee is de vraag opgeworpen, of openbaarheid onder alle omstandigheden wel verstandig en wenselijk is.

Tijdens de KVAN-dagen gaan Nederlandse archivarissen, informatieprofessionals en journalisten, juristen met elkaar in debat over alle aspecten die kleven aan het thema “Open!”.

Wij nodigen u van harte uit om een voorstel in te dienen voor een presentatie, workshop of andere creatieve bijdrage tijdens een van de parallelsessies op 11 en 12 juni. Voorstellen (samengevat in maximaal 200 woorden) kunnen tot 15 januari 2012 verstuurd worden naar bureau@kvan.nl. Vermeld daarbij de titel van de sessie, naam en functie van degene die de sessie verzorgt en wat voor soort sessie het betreft (presentatie, workshop, debat et cetera).