Manuscripten dienen te worden uitgevoerd volgens de Richtlijnen voor auteurs van artikelen. Bijdragen dienen zowel in electronische vorm (word-document) als op papier te worden gezonden aan:

  • Redactiesecretariaat BMGN – LCHR
    mr. drs. M. de Keuning
    Postbus 90406
    2509 LK Den Haag
    bmgn@knhg.nl

De lengte van een artikel bedraagt maximaal 8.000 woorden, inclusief annotatie.

Recensenten kunnen gebruik maken van de Richtlijnen voor het schrijven van recensies.