Omslag BMGN – LCHR 132-2 (2017): Mohammed Toha, Indonesian victims of a Dutch attack in 1949 [Slachtoffers van een Nederlandse aanval in 1949]. Collectie Rijksmuseum, Amsterdam.

Het ‘vergaarbekken’ van het historisch onderzoek over de Nederlanden: zo typeerde de grote historicus Jan Romein de BMGN – LCHR. Het tijdschrift presenteert de geschiedenis van de Nederlanden (Noord en Zuid) voor het forum van de internationale wetenschapsbeoefening. De BMGN – LCHR heeft een INT1 ranking (European Science Foundation). Het bevat zowel Nederlandse als Engelstalige artikelen en reviews. Daarnaast geeft het een overzicht van de actuele stand van zaken in het onderzoek in de vorm van discussies en een uitgebreide recensierubriek. Alle artikelen worden behalve door de redactie beoordeeld door externe referenten uit binnen- en buitenland. Naast de redactie is er een Advisory Board, samengesteld uit buitenlandse experts op het terrein van de geschiedenis der Nederlanden en oud-hoofdredacteuren van het tijdschrift. Het tijdschrift verschijnt vier maal per jaar. Het archief van de BMGN – LCHR is voor iedereen online raadpleegbaar.

probeer de lees verder spoiler