Audio KNHG-voorjaarscongres ‘Arena’s van de politiek’

Op vrijdag 11 juni organiseerde het KNHG in samenwerking met jonge onderzoekers zijn voorjaarscongres ‘Arena’s van de politiek. Politieke waarden in bestuur, grondwet en publieke opinie, 1650-2005’.

In het denken over politiek en in de praktijk van het Binnenhof beleven ‘waarden’ een ware revival. Een staatscommissie bezint zich op de vraag of waarden niet in de grondwet moeten worden vastgelegd, de Raad voor het openbaar bestuur adviseert de politiek om waarden weer voorop te stellen, de Tweede kamer onderzoekt haar eigen waarden en daarmee samenhangende gedragsregels. Ook in de recente politieke geschiedschrijving staan regels en omgangsvormen, ‘goede politiek’ en politieke gemeenschapsvorming volop in de belangstelling. Ging het in de politieke geschiedenis tot nu toe vooral over regering en parlement, het congres ‘Arena’s van de politiek’ richtte zich ook op het openbaar bestuur, de grondwet en de publieke opinie sinds 1650.

Het voorjaarscongres kan via onderstaande mediaspeler in zijn geheel beluisterd worden.

 • Opening en inleiding door dagvoorzitter Ido de Haan (UU)
 • Sessie I Bestuur als politieke arena

  1. Michel Hoenderboom (VU) ‘Corruptie en bestuurlijke waarden, 1648-1747’
  Lees verder ▼

  2. Toon Kerkhoff (UL) ‘De goede publieke functionaris. Over de invloed van ideologie en praktijk op morele hervormingen in het bestuur van de Republiek, 1750-1800’
  Lees verder ▼

  3. Joris Oddens (UvA) ‘Openbaar bestuur als publieke last. Ontwikkelingen in het denken over een politieke waarde tijdens het revolutietijdperk’
  Lees verder ▼

 • Sessie II Grondwet als politieke arena

  1. Mart Rutjes (UvA) ‘Het maatschappelijk verdrag. Discussies over de functie van de eerste Nederlandse grondwet, 1795-1801’
  Lees verder ▼

  2. Jelte Olthof (RUG) ‘“We the people”? De Amerikaanse grondwet als uitdrukking van de identiteit van de politieke gemeenschap’
  Lees verder ▼

  3. Jieskje Hollander (RUG) ‘Tussen nationale waarden en Europese eenwording. Het parlementaire debat over de Nederlandse grondwetswijziging van 1953’
  Lees verder ▼

 • Sessie III Publieke opinie als politieke arena

  1. Erik Jacobs (UvA) ‘De macht van de publieke opinie. Het referendum over de eerste Nederlandse grondwet in 1797’
  Lees verder ▼

  2. Ronald Kroeze (VU) ‘De openbaarheid van ‘hidden practices’. Moderne politiek, corruptieschandalen en de publieke opinie 1848-1940’
  Lees verder ▼

  3. Karin van Leeuwen (RU/ING) ‘Het vaststellen van het rechtsbewustzijn. Traditionele arena’s en publieke opinie in de jaren 1950’
  Lees verder ▼

 • Afsluiting door James Kennedy (UvA)