Archieven Bataafs-Franse tijd digitaal toegankelijk

Torenhoge staatsschulden, pogingen tot bezuinigingen op ambtenaren, spanningen tussen de centrale overheid en de provincies, het speelde allemaal ook al in de Bataafs-Franse tijd van 1795-1813. Wie onderzoek wil doen naar deze dynamische periode vindt in de nieuwe digitale Onderzoeksgids Bestuur en Administratie van de Bataafs-Franse tijd 1795–1813 heel veel aanknopingspunten.
De Bataafs-Franse tijd is van doorslaggevend belang geweest voor het ontstaan van het moderne Nederland. De overheid ging zich voor het eerst met allerlei onderwerpen bezighouden zoals onderwijs, kerken, economie en armenzorg. De grondwet, algemene verkiezingen, centralisatie, zelfstandig plaatselijk bestuur op het platteland, ministeries in Den Haag, gelijkberechtiging van de godsdiensten, we hebben het allemaal aan deze periode te danken.
De vrij toegankelijke onderzoeksgids is samengesteld door het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en is vanaf 3 juni te raadplegen. De gids biedt mogelijkheden voor onderzoek naar een verwarrende periode van nog geen twintig jaar waarin vijf verschillende grondwetten zijn ontwikkeld die ook allemaal een nieuwe bestuursstructuur hebben opgeleverd. In de jaren 1795-1813 waren 316 Nederlandse en Franse instellingen betrokken bij bestuur en rechtspraak in Nederland. Hiervan zijn in de onderzoeksgids taken, samenstelling en bureaus beschreven, met verwijzing naar de wetgeving die daarbij hoort.
Een spectaculair onderdeel van de digitale onderzoeksgids is de, samen met het Nationaal Archief ontwikkelde, digitale weergave van de centrale index van de Staatssecretarie van 1806-1811. Alle details van de regering van Koning Lodewijk Napoleon zijn daarin op te zoeken. Iedereen die zich bezighoudt met de Bataafs-Franse periode kan zijn voordeel doen met de gids. Of het nu gaat over landontginningen of universiteiten, het leger of gevangenissen, de gebruiker kan uitzoeken welke overheden en instellingen zich in de loop van de tijd met die onderwerpen hebben beziggehouden en hoe hun archieven werken. Maar ook wie naar een plaats of een persoon zoekt, kan veel aan de gids hebben.