8 november 2013 KNHG Najaarscongres De vrouw 1813-1913-2013


KNHG Najaarscongres ‘De Vrouw 1813 – 1913 – 2013’

Najaarscongres in samenwerking met de Vereniging voor Gendergeschiedenis (VVG)

Den Haag 8 november 2013, Koninklijke Bibliotheek

In 1913 werd gevierd dat het Koninkrijk der Nederlanden 100 jaar bestond. Vrouwenorganisaties grepen die gelegenheid aan om een grote tentoonstelling te organiseren: ‘De Vrouw 1813 – 1913’. De tentoonstelling liet zien wat vrouwen bijdroegen aan cultuur, economie en maatschappij, maar behandelde ook misstanden als huisarbeid, en stelde aan de orde dat vrouwen tweederangs burgers waren. In de afgelopen eeuw verwierven vrouwen het recht om te kiezen en gekozen te worden, op arbeid en economische zelfstandigheid en op gelijke zeggenschap in relaties. In 2013 viert het Koninkrijk der Nederlanden opnieuw een eeuwfeest. Het congres ‘De Vrouw 1813 – 1913 – 2013’ grijpt die gelegenheid aan om de balans op te maken van de positie van vrouwen in Nederland in de afgelopen 200 jaar. De lezingen op het congres zijn gekoppeld aan de thema’s van de tentoonstelling van 1913. Experts gaan in op verschillende aspecten van de positie van de vrouw.

Gelijktijdig met het KHNG-congres wordt ook een kleine tentoonstelling georganiseerd in de Verdieping van Nederland en in de KB. Waar het congres uitzoomt, zoomt de gelijknamige tentoonstelling De Vrouw 1813-1913-2013 in; als een soort museaal Droste-effect wordt een tentoonstelling over de tentoonstelling ‘De Vrouw 1813-1913’ gehouden. De boeken, objecten en foto’s van en over ‘De Vrouw 1813-1913’ geven een hedendaags publiek inzicht in de grootschaligheid en veelzijdigheid van de expositie uit 1913. Waarom kozen vrouwen toen voor de tentoonstelling als propagandamiddel, wie waren de feministen achter de tentoonstelling en wat was er zoal te zien?

H.K.H. Prinses Beatrix zal de opening van het congres bijwonen. Daarmee zet zij een traditie voort: haar overgrootmoeder, grootmoeder en moeder waren aanwezig bij de opening van de tentoonstellingen over de historische ontwikkeling van de positie van vrouwen in 1898, 1913 en 1948.

Organisatie: Mieke Aerts (UvA), Leonie de Goei (KNHG), Lex Heerma van Voss (Huygens ING), Elise van Nederveen Meerkerk (Wageningen UR), Karlijn Olijslager (UvA) en Margit van der Steen (Huygens ING, VVG).
De toegangsprijs (inclusief koffie/thee, lunch en drankje na afloop) bedraagt voor leden van het KNHG €25,- en voor studenten/promovendi €15,-; niet-leden betalen €35,-. Het bedrag kan worden overgemaakt op rekeningnummer 6934391 t.n.v. KNHG, Den Haag, o.v.v. Najaarscongres 2013. Aanmelden tot uiterlijk 1 november kan per mail: info@knhg.nl of per telefoon: ++31 (0)70-3140363. Bij aanmelding graag vermelden welke parallelle sessies u in de ochtend en in de middag wilt volgen.

Voorlopig programma

Ontvangst met koffie en thee vanaf 9.30 uur

10.00-11.00 Plenaire sessie
Ontvangst van H.K.H. Prinses Beatrix en opening door de dagvoorzitter prof. dr Lex Heerma van Voss (Huygens ING)
dr Marjet Derks (Radboud Universiteit Nijmegen)
Het glas-in-lood-plafond. Vrouwen, religie en ambivalente emancipatie

11.00-11.30 Koffie

11.30-12.30 Parallelle sessies
Ochtendsessie 1A Voorzitter dr Margit van der Steen
Karlijn Olijslager MA en prof. dr Mieke Aerts (Universiteit van Amsterdam)
‘Statistiek’: Kwaliteit en kwantiteit in de vrouwenkwestie 1813-1913-2013
prof. dr Mineke Bosch (Rijksuniversiteit Groningen)
‘Kiesrecht’: De Tentoonstelling De Vrouw 1813 – 1913 een Kiesrechttentoonstelling?
Ochtendsessie 1B Voorzitter dr Elise van Nederveen Meerkerk
prof. dr Jeroen Dekker (Rijksuniversiteit Groningen)
‘Museum voor ouders en opvoeders’: Pedagogische regie en de rol van de vrouw in de opvoeding in Nederland vanaf 1800
prof. dr Berteke Waaldijk (Universiteit Utrecht)
‘Maatschappelijk Werk’: Schildwachten van de sociale staat. Vrouwen en maatschappelijk werk in Nederland
Ochtendsessie 1C Voorzitter prof. dr Lex Heerma van Voss
dr Jan Hein Furnée (Universiteit van Amsterdam)
‘Kleine winkelgalerij’: Winkelen als bevrijding? Vrouwen, consumptie en stedelijke ruimte, 1813-1913
dr Bob Reinalda (Radboud Universiteit Nijmegen)
‘Bank- en kantoorwezen’: Vrouwen op kantoor en in hun vakorganisaties: niet zonder strijd

12.30-13.45 Lunch

13.15-13.45 Algemene ledenvergadering KNHG

13.45-14.30 Plenaire sessie
dr Jolande Withuis (NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies)
“Haar plaats was naast haar kinderen”. De biografie van Juliana opnieuw bekeken

14.30-15.30 Parallelle sessies
Middagsessie 2A Voorzitter dr Leonie de Goei
dr Elise van Nederveen Meerkerk (Wageningen UR)
‘Huisindustrie’: De arbeidsdeelname van vrouwen in Nederland en Nederlands-Indië, 1813-2013
spreker gevraagd
‘Coöperatieve keuken’: De dienstbode als het belangrijkste vrouwenberoep
Middagsessie 2B Voorzitter dr Mieke Aerts
dr Irene Cieraad (Technische Universiteit Delft)
‘Huis 1913’: Het gedroomde Huis van de Toekomst in 1913
prof. dr Susan Legêne (Vrije Universiteit)
‘Koloniën’: Indisch huis 1913
Middagsessie 2C Voorzitter dr Margit van der Steen
Mayke Groffen (Museum Rotterdam)
‘Hygiëne’: Lekker fris!
dr Kitty de Leeuw (Kitty de Leeuw Historisch en Cultuuronderzoek)
‘Kleding’: Bevrijd van knellende banden of gevangen in kledingzorgen? Kleding en de vrouw 1813-2013

15.30-16.00 Thee

16.00-17.15 Plenaire sessie

Samenvatting en slotdebat onder leiding van de dagvoorzitter prof. dr Lex Heerma van Voss

17.15-18.00 Borrel